ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни

петък, 31 октомври 2008 г.

Възможно ли е ранното откриване на дебелочревни полипи и рак?

Дебелочревен скрининг за рак

Ракът на дебелото черво е единственият рак на вътрешен орган, който има доказан предшественик и това е полип, който не е злокачествен, но може да се превърне в рак. Ако ние сме в състояние на намерим тези доброкачествени полипи и да ги отстраним преди да станат злокачествени, то ние сме успяли да предотвратим появата на рака. Няма друг рак на вътрешен орган, който да има преканцерозна лезия. При откриването на абнормен растеж или полип в останалите органи, ракът е вече налице. Вие сами може да определите степеннта наВашия риск, съгласно таблицата в края на страницата.

Най-простото изследване, което позволява на хирурга да опипа с пръст последните сантиметри на правото черво с оглед наличието на туморни маси е ректално туширане (дигитално изследване). То е задължително като начало на всички по-нататъшни изследвания. Скрининговите тестове се използуват за ранно откриване на заболяването, преди пациентът да има симптоми на рак. Скринингът означава, че ракът може да бъде открит в ранен, подлежащ на излекуване стадий и че ракът би могъл да бъде предотвратен чрез откриване и премахване на полипи, някои от които са канцерогенни. В процеса на скрининг се използват следните тестове:

В комплекса от тестове и изследвания се включват изследвания, които трябва да установят наличието на предраково заболяване или рак в ранен стадий.

Изследвания извършвани по Програма за ранно откриване и превенция

Трябва да се прави разлика между ранно откриване и превенция на дебелочревния рак. Това се налага поради факта, че:

- Когато чрез колоноскопия се открие и премахне предраково заболяване - полип на дебелото черво, 100% от пациентите преживяват заболяването.

- Когато ракът на дебелото черво е открит с колоноскопия, при пациент, без настъпили клинични оплаквания, 85 % от болните живеят 5 и повече години след откриването му.

- Когато ракът на дебелото черво е открит с колоноскопия, при пациент, с настъпили клинични оплаквания, не повече от 15 % от болните доживяват до 5-тата година след откриването му.

Не подценявайте проблема !!!

Не смятайте, че на Вас не може да се случи !!!

Консултирайте се с личния си лекар или със специалист !!!


Препоръчителна схема за скрийнинг и ранно откриване на дебелочревни аденоми и рак при жени и мъже над 50 годишна възраст. (по American Cancer Society)

тест --- Интервал (започвайки от 50 годишна възраст) --- Коментар

Тест за окултно кървене (ТОК) --- ежегодно ---Всички положителни тестове следва да бъдат последвани от ФКС*.

Фибросигмоидоскопия (ФСС) --- Всеки 5 години --- Всички положителни тестове следва да бъдат последвани от ФКС*.

Тест за окултно кървене --- Извършва се ежегодно в съчетание с ФСС на всеки 5 години --- ФСС в комбинация с ТОК е за предпочитане пред самостоятелното им извършване. Всеки положителен резултат, следва да бъде последван от извършването на ФКС (фиброколоскопия)*.

Рентгено-контрастно изследване на дебелото черво (иригография) --- Всеки 5 години ---
Всички положителни тестове следва да бъдат последвани от ФКС.

Фиброколоноскопия (ФКС) --- Всеки 10 години --- ФКС позволява да се огледа “на живо” дебелото черво, да се вземат проби, както и да се отстранят някои предракови състояния.


Препоръчителнна схема за скрийнинг и ранно откриване на дебелочревни аденоми и рак при жени и мъже с повишен или висок риск (по American Cancer Society)

рискова група --- възраст на започване --- препоръки --- коментар

Повишен риск --- Лица с единичен, малък (<1 style="font-weight: bold; font-style: italic;">Висок риск

Анамнеза за семейна полипоза --- пубертета --- Ранно откриване посредством ендоскопия, както и генетични тестове. --- При положителен резултат от генетичните тестове е показана колектомия. Желателно е насочването на тези пациенти към Център, с опит в лечението на наследствената полипоза.

Анамнеза за наследствен рак на дебелото черво, не на база полипоза. --- 21 г.възраст --- ФКС и генетични тестове --- Ако генетичните тестове са положителни или пациентът не е провеждал генетични тестове един път на всеки 1-2 години до навършване на 40 г.възраст. След това ежегодно. Желателно е насочването на тези пациенти към Център, с опит в лечението на наследствения рак.

Хроничен улцерозен колит, болестта на Крон, възпалителни чревни заболявания --- Рискът от рак на дебелото черво става значителен 8 години след началото на пан-колит или 12-15 години след началото при левостранен колит. --- ФКС с биопсия при дисплазия. --- Всяка 1-2 години. Желателно е тази пациенти да бъдат насочени към Център с опит в проследяването и лечението на възпалителните заболявания на дебелото черво.

*Ако провеждането на ФКС е невъзможно или е нежелана от пациента, допустими алтернативи са извършването на Иригография с двоен контраст, самостоятелно, или в съчетание с ФСС. Допълнителната ФСС дава по-голяма диагностична стойност по отношение на малки лезии. Допълнително извършване на иригография с двоен контраст може да бъде необходима, в случаите, когато ФКС не е в състояние да достигне до цекума. Допълнително извършване на ФКС е желателно, при установяване на лезии по време на иригография с двоен контраст, които трябва да бъдат прецизирани или при наличие на участъци, които не могат добре да се визуализират.


медцентър.хит.бг

От живота ...

Реклама

Statistics

eXTReMe Tracker

Врати

Интересното от живота, здраве, обзавеждане, хороскопи
Съвети за Вашето здраве - moeto-zdrave.blogspot.com
Училище за жени
За неизвестното
Женско Здраве
Пътешествие
Болести на стомаха

Back to TOP  

Web Analytics