ВРАТИ от ВРАТИ.net - Интериорни, Гаражни, Метални, Дворни

събота, 1 ноември 2008 г.

Какво означава колоноскопия?

Добавяне на изображениеКолоноскопията е медицински термин, който се състои от две части- колоно, отнасяща към колона, или дебелото черво и скопия, което означава " гледам отвътре ". Така колоноскопията е инструментално изследване, което позволява на лекаря да огледа отвътре Вашето дебело черво.

Дебелото черво е крайната част на Вашия стомашно- чревен тракт. То започва от цекума ( крайната част на тънките черва ) и завършва с ректума и ануса. Колона е куха тръба, с дължина около 1, 5 метра, като неговата основно функция е да складира неабсорбираните хранителни продукти до момента на елиминирането им.

Колоноскопът е дълга, флексибилна тръба, с дебелина приблизително 10 мм., на края на която има светлинен източник, а при по- новите апарати TV камера. Съвременните инструменти дават много ясен и детайлен образ на различни патологични състояния като възпаление, язви, кървене, дивертикули, полип, тумори и прочие. Колоноскопията е по- прецизно изследване в сравнение с рентгеновото. При нея е възможно през колоноскопа да бъдат въведени други инструменти, с помощта на които безболезнено могат да бъдат премахнати полипи, да се вземе тъканно парченце за микроскопско изследване. По този начин, при много болни колоноскопията позволява да се избегне хирургичната интервенция, или по- най добрия начин уточнява нейния тип.
Една по- къса версия на колоноскопа, наричаща се сигмоидоскоп, е инструмент който се използува за оглед само на най- долната част на дебелото черво. За разлика от сигмоидоскопа, колоноскопът е достатъчно дълъг, което позволява да се огледа дебелото черво по цялата му дължина и дори част от тънкото черво.

Колоноскопията е сигурен и безопасен начин за изясняване на такива проблеми като кървене, болка, или нарушения във функцията на дебелото черво водещи до хронична диария, както и на аномалии на колона, които са заподозряни чрез други изследвания.
Колоноскопията дава най- добра възможност за откриване на рака на дебелото черво, както и на полипи. Полипите са различни по големина и външен изглед. Голяма част от тях имат доброкачествен произход, но други могат на следващ етап да еволюират злокачествено. Колоноскопията позволява бързо и нетравматично да се вземе биопсичен материал от полипите, чрез който се определя характера им. Чрез нея също е възможно те да бъдат отстранени.

Как трябва да бъде подготвен пациента за колоноскопията

Най- същественото е осигуряване на пълно изчистване на дебелото черво преди манипулацията и това започва в деня преди извършването й. Различните екипи провеждащи изследването имат различен подход, но във всички случаи е важно да изпълните стриктно дадените Ви инструкции, тъй като колкото по- добре е изчистено дебелото черво, толкова по- добри ще бъдат резултатите от колоноскопията. Могат да Ви бъдат предписани специална диета, приемането на лаксативни медикаменти, или такива които засилват чревната перисталтика. За някои болни подготовката се оказва по- неприятна от самото изследване. Не бива да приемате храна 10 до 12 часа преди извършване на изследването.

Как се извършва Колоноскопията

Ендоскопът се въвежда в ануса и се насочва към началото на дебелото черво- цекума.

Постепенно дебелото черво се оглежда по цялата му дължина.


В случай, че открие нещо подозрително, лекарят взема тъкан за изследване.

….или премахва открития полипltxassociation.50megs.com

От живота ...

Реклама

Statistics

eXTReMe Tracker

Врати

Интересното от живота, здраве, обзавеждане, хороскопи
Съвети за Вашето здраве - moeto-zdrave.blogspot.com
Училище за жени
За неизвестното
Женско Здраве
Пътешествие
Болести на стомаха

Back to TOP  

Web Analytics